Rekrutacja do pracy dzisiaj

2021-03-11

Odpowiadanie na ogłoszenia o pracę dotychczas wiązały się głównie ze stresem związanym z telefonem i zaproszeniem na rozmowę w cztery oczy. Jak jest dzisiaj?


Praca i jej szukanie w 2021 roku

Dzisiaj poszukiwania pracy wyglądają nieco inaczej – oczywiście sama forma umieszczanych w Internecie ogłoszeń nie zmieniła się wcale, to jednak zmienił się sposób rekrutowania. W dużych firmach praca http://ckp.rzeszow.pl przyznawana jest zwykle po kilku rozmowach kwalifikacyjnych.


Praca po rozmowie online

W zasadzie wszystkie rozmowy kwalifikacyjne odbywają się za pośrednictwem telefonu lub Internetu.